PostHeaderIcon 28 lutego 2013 - Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.

 

Pulsar_1
28 lutego br., Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Wojskowa Akademia Techniczna podpisały umowę o utworzeniu na terenie WAT, Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.
W imieniu CBK PAN umowę podpisał dyrektor, prof. dr hab. Marek BANASZKIEWICZ, WAT reprezentował Rektor- Komendant  gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK. Centrum z założenia jest siecią naukową,  łączącą siły renomowanych jednostek naukowo-badawczych na zasadzie synergii tak aby najbardziej efektywnie spożytkować możliwości jakie daje członkostwo Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Powołana Instytucja ma wzmocnić współpracę naukową, zintensyfikować badania jak i dydaktykę w dziedzinie inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Projekty realizowane przez Centrum dotyczyć będą konstruowania różnego rodzaju oprzyrządowania do systemów satelitarnych, nowych materiałów stosowanych w technologiach kosmicznych, doskonalenia systemów nawigacji satelitarnej, systemów obserwacji Ziemi oraz systemów pomiaru czasu (m.in. zegar pulsarowy). Ważnym zadaniem Centrum będzie także dydaktyka, tj. kształcenie specjalistów w dziedzinie technologii kosmicznych na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.
Uczestnictwo w Centrum otwarte jest  dla instytucji i przedsiębiorstw zainteresowanych przetwarzaniem  wyników swoich badań naukowych na konkretne projekty związane z powyższym obszarem technologicznym.

Poprawiony (piątek, 17 maja 2013 15:44)